هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

"هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. این نتیجه آماده سازی ، سخت است کار و یادگیری از شکست. "

پل تورنیر

چگونه می توان از FOMO برای افزایش تبدیل استفاده کرد